Contact Details:

Kaiapoi Storage Limited
126 Courtenay Drive
Kaiapoi

P 0800 472 853

M 021 472 853
E
info@kaiapoistorage.co.nz